Feyenoord N.V. heeft voor het seizoen 2014/2015 aan de Vereniging Supporters Steunen Feyenoord (de ''Vereniging'') één maal twee Business Seats per thuiswedstrijd aangeboden t.w.v. EUR 398,00 per paar.

Tevens heeft Feyenoord N.V. aan de Vereniging voor één persoon deelname aan het trainingskamp tijdens de winterstop aangeboden (waaronder begrepen: vlucht, accommodatie en deelname t.w.v. EUR 750,--).
Leden van de Vereniging maken kans op deze prijzen door middel van deelname aan een ''Loting''.

Onderstaand treft u de algemene spelvoorwaarden voor de Loting aan:

Algemene Spelvoorwaarden

Conform Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014

 1. Naam & adres aanbieder
  De aanbieder van de Loting is:

  Vereniging Supporters Steunen Feyenoord
  Van Zandvlietplein 3
  3077 AA Rotterdam

 2. Naam van de te promoten producten
  De te promoten producten zijn:
  1. één maal twee Business Seats voor thuiswedstrijden van Feyenoord en
  2. één maal deelname aan het internationale trainingskamp tijdens de winterstop, voor zover georganiseerd door Feyenoord (indien er geen internationaal trainingskamp wordt georganiseerd zal Feyenoord een alternatief product aanwijzen met tenminste dezelfde waarde).

 3. Termijn deelname
  Leden van de Vereniging ten tijde van de Loting, nemen deel aan de Loting.

 4. De wijze waarop de deelnemer kan deelnemen
  Leden van de Vereniging nemen automatisch deel aan de Loting.

 5. Hoogte communicatiekosten
  De communicatiekosten bedragen € 0,00

 6. Het aantal te winnen prijzen
  Er wordt het volgende prijzenpakket verloot:
  1. afhankelijk van het te spelen thuiswedstrijden van Feyenoord worden per wedstrijd eenmaal twee Business Seats, t.w.v. EUR 398,00 per twee Business Seats verloot. Het betreft wedstrijden die Feyenoord organiseert in stadion ''De Kuip'' waaronder begrepen wedstrijden gespeeld in de volgende verbanden: de Eredivisie (incl. play offs), de KNVB beker (tot de halve finale) en UEFA wedstrijden (tot en met de groepsfase van het betreffende UEFA toernooi) en oefenwedstrijden; en
  2. één maal deelname aan voornoemd internationaal trainingskamp (t.w.v. EUR 750,00).

   De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt minimaal EUR 10.700,00 (uitgaande van 25 thuiswedstrijden). Het totale aantal te spelen wedstrijden zal de totale waarde van het prijzenpakket bepalen.

 7. Aanwijzing winnaars en aantal trekkingen
  Een winnaar wordt aangewezen door middel van de Loting.
  De Loting verloopt volgens de procedure beschreven in het trekkingsprotocol.
  Op schriftelijk verzoek aan het bestuur van de Vereniging wordt aan een lid van de vereniging het trekkingsprotocol vertrekt.
  Het aantal trekkingen bedraagt twee (Business seats & Trainingskamp winterstop).

 8. Datum Loting
  De Loting zal plaatsvinden op vrijdag 19 september 2014.

 9. De wijze van bekendmaking van de winnaars
  De resultaten van de Loting worden binnen drie maanden na de Loting bekendgemaakt. Bekendmaking van de winnaars zal door middel van kennisgeving aan de betreffende winnaar per gewone post/e-mail geschieden.

 10. Minderjarigen
  Indien een winnaar minderjarig is, zal de Vereniging naast de betreffende minderjarige ook (een) ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) in kennis stellen over de aan de minderjarige toebedeelde prijs. In het geval dat de ouders of wettelijke vertegenwoordigers geen toestemming verlenen voor deelname van de minderjarige aan de Loting, komt de toebedeling van de prijs aan de minderjarige te vervallen en wordt de minderjarige geacht nooit te hebben deelgenomen aan de Loting.

 11. Verkrijgbaarheid algemene spelvoorwaarden
  Deze algemene spelvoorwaarden worden bekend gemaakt op de website: www.supporterssteunenfeyenoord.nl

 12. Kansspelbelasting
  De Vereniging betaalt de eventueel verschuldigde kansspelbelasting niet. De prijs wordt pas beschikbaar gesteld op het moment dat de eventueel verschuldigde kansspelbelasting door de winnaar aan de Vereniging is overgemaakt.

 13. Klachten
  Klachten met betrekking de Loting kunnen per e-mail of per gewone post worden ingediend bij het bestuur van de Vereniging via onderstaande contactgegevens:

  Vereniging Supporters Steunen Feyenoord
  Van Zandvlietplein 3
  3077 AA Rotterdam

 14. Overeenstemming met gedragscode
  De Loting zal geschieden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 15. Wijziging algemene spelvoorwaarden
  De algemene spelvoorwaarden kunnen door de Vereniging worden aangepast. Gedurende de looptijd van de Loting worden deze voorwaarden niet ten nadele van deelnemers gewijzigd.

Deze voorwaarden zijn te downloaden onder menu-item "Belangrijke Stukken" in de categorie "Loting Supporters Steunen Feyenoord 2014"

FacebookTwitterYoutubeFeed