Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging "Supporters steunen Feyenoord" is, op voorstel van de aanwezige leden, besloten om de Vereniging 'slapend' te houden.

 

Er zullen dus voorlopig geen acties door de vereniging "Supporters Steunen Feyenoord" worden ondernomen.

Het voorstel van de leden is een reactie op de mededeling van het SsF-bestuur dat de BVO Feyenoord, bij monde van directeur E. Gudde, heeft aangegeven dat zij geen prijs stelt op een 'geschenk' van de supporters voor het toekomstige trainingscomplex op Hillesluis.

De BVO vreest dat een gift van de supporters verwachtingen kan wekken t.a.v. de toegankelijkheid van het complex en dan tot teleurstellingen leidt. De supporters voelen zich door deze stellingname niet serieus genomen.

Namens  het bestuur,
Hans Fortuin (voorzitter SsF)

FacebookTwitterYoutubeFeed